Lizzi Akana

 • Sharon Jones and the Dap-Kings - Retreat

  2013 / 3'55" / Couleur / Noir & Blanc

  Production : Slanted Studios
Executive

  • Lizzi Akana

  •  Sharon Jones and the Dap-Kings

  • Tim Beckhardt, Josh Goodrich, David Hobizal, Nika Offenbac, Gabriel Pulecio, Shixie Shi, Leah Shore